Coachen met Livvit

 Wat is het?

Als medewerker van een hogeschool bestaat de mogelijkheid om je coaching te laten vergoeden door Livvit.
Dit is een verzekering die door de hogeschool is afgesloten met ZilverenKruis-Achmea met een preventief doel.
Zorgen dat je gemotiveerd aan het werk blijft, ook als heteven tegenzit. Hoe kan je omgaan met hoge werkdruk? Ook onderwijskundige vragen kunnen aandacht krijgen. Of, als de jaren gaan tellen en je duwtje in de rug nodig hebt.  

Elke medwerker kan elk jaar van zo'n betaald traject gebruik maken.

Voor wie is het?

Het coachingstraject is beschikbaar voor alle medewerkers van de hogeschool: docenten, ondersteunende
medewerkers, leidinggevenden, managers enz.

Hoe gaat het in zijn werk?

Op het moment dat je behoefte voelt aan begeleiding ga je in gesprek met je leidinggvende en/of hr-mederwerker.
Hij/zij kan de coaching aanvragen. Van belang is dat op het aanvraagformulier de bedrijfsnaam en de naam en van de de door jou gekozen coach staan.

Ariaan van Sandick [van Aangaan] en Joop Westgeest [van 'tPakhuis] zijn beide gecertificeerd voor deze
coaching.

De coaching

De coaching kan starten op het moment dat Livvit goedkeuring heeft gegeven aan de coach of aan jouw leidinggevende/hr-contactpersoon.

De coaching bestaat uit vijf bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur. Je formuleert je eigen doelen voor de coaching en op basis daarvan zullen we de inhoud van de bijeenkomsten vormgeven.

De coaching wordt afgesloten met een evalutie. En als je wilt een eindgesprek met je leidinggegvende. 

Hier een voorbeeld van het aanvraag formulier: Aanvraagformulier

Meer informatie over van Livvit in de gids: Livvitgids 2017

Aangaan